*/

giải thưởng

Phổ Bình là một trong 500 DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT VIỆT NAM (TOP 500 FASTEST GROWING ENTERPRISES IN VIETNAM) trong 2 năm liên tục.

§ Năm 2010: Vị trí 82 FAST500

§ Năm 2011: Vị trí 288 FAST500


Phổ Bình nhận giải thưởng "Thương hiệu uy tín 2014 - Trusted Brand"