*/

Phụ gia chế biến thủy sản

 

 

Đồng hành phát triển biền vững là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ của Phổ Bình. Do đó, chúng tôi cùng với nhà sản xuất không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu và hiệu quả sử dụng đến khách hàng. Với nỗ lực không ngừng, các sản phẩm của Phổ Bình đang được hầu hết các nhà máy chế biến thủy sản trên toàn quốc tin tưởng và sử dụng lâu dài.

 

 

NHÓM PHỤ GIA CHẾ BIẾN THUỶ SẢN CUNG CẤP

-  Hỗn hợp Non Phosphate

-  Hỗn hợp Phosphate

-  Đơn chất Phosphate

.  Sodium Tripolyphosphate (STPP- Na5P3O10)

.  Monosodium Phosphate (MSP- NaH2PO4)

.  Disodium Phosphate (DSP- Na2HP04)

.  Trisodium Phosphate (TSP- Na3PO4)

.  Sodium Hexametaphosphate (SHMP- Na6P6O18)

.  Sodium Acid Pyrophosphate (SAPP- Na2H2P2O7)

.  Tetrasodium Pyrophosphate (TSPP- Na4P2O7)

.  Dipotassium Phosphate (DKP- K2HPO4)

.  Tetrapotassium Pyrophosphate (TKPP- K4P207

-  Nhóm sản phẩm hỗ trợ cải thiện mùi vị, cảm quan

-  Nhóm sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên

-  Nhóm sản phẩm diệt khuẩn, diệt vi sinh và vệ sinh nhà xưởng

-  Nhóm sản phẩm đặc chủng cho hàng giá trị gia tăng

Liên hệ với bộ phận kinh doanh
fdb07