*/

nguyên liệu dược phẩm

Chăm sóc sức khỏe con người là một trong những ngành được đầu tư và quan tâm của xã hội. Nhận thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội, Phổ Bình không ngừng nỗ lực tìm kiếm và đưa ra những nguyên liệu thực sự chất lượng đến các nhà máy sản xuất dược phẩm nhằm hỗ trợ khách hàng tạo ra những sản phẩm tốt nhất trên thị trường.

MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU, TÁ DƯỢC CUNG CẤP:
  • Kháng sinh
  • Tá dược
  • Vitamin
  • Amino Acid
  • Khoáng chất, phụ gia.

 

Liên hệ với bộ phận kinh doanh
4dc13