*/

Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN
Là nhà cung cấp dẫn đầu thị trường về nguyên liệu, phụ gia, hóa chất phục vụ cho các ngành công nghiệp sản xuất, chế biến tại Việt Nam.

SỨ MỆNH
Tạo ra những giá trị vượt trội mang đến thành công cho khách hàng, đối tác, nhân viên và xã hội