*/

Trách nhiệm xã hội


Ngưỡng mộ tinh thần doanh nhân: “Khi doanh nghiệp bạn còn nhỏ nó có thể là của riêng bạn. Theo thời gian và sự nỗ lực nó phát triển trở thành một công ty có qui mô lớn, các chính sách và chiến lược từ công ty có ảnh hưởng và tác động đến cuộc sống của nhiều người, nó không còn là của riêng bạn (tuy rằng bạn vẫn sở hữu phần lớn vốn và quyết định nhiều vấn đề trọng đại). Bởi vì, ở vào vị trí đó doanh nghiệp bạn phải có trách nhiệm với những cộng sự gắn bó, với cộng đồng, xã hội. Phải tôn vinh và chia sẽ những giá trị về quyền con người, về dân trí, những bất hạnh và khát vọng quốc gia thịnh vượng"