*/
Tin tức

Chương trình huấn luyện nhân viên

Chương trình huấn luyện nhân viên được công ty tổ chức định kỳ hoặc tùy vào sản phẩm và thị trường. Với mong muốn nhân viên được tiếp xúc với các chuyên gia nước ngoài nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ gia, công nghệ và tiếp thị, giúp nhân viên trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích, cập nhật các xu hướng mới trên thế giới.