*/
Tin tức

Khoá đào tạo “Sử dụng phụ gia, hóa chất hiệu quả” & “Hướng dẫn các thủ tục chuẩn bị đón đoàn thanh tra của FDA”

 

 

Phổ Bình là nhà tài trợ và là đơn vị đồng tổ chức với VASEP về 02 khóa đào tạo tại KS Newworld Saigon nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp hiểu rõ hơn các qui định và điều kiện cần thiết trong qui trình sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu từ FDA cho các hàng thực phẩm, thủy sản xuất khẩu đến Hòa Kì, đồng thời cung cấp và chia sẽ các thông tin cần thiết về sử dụng phụ gia, hóa chất an toàn và hiệu quả trong chế biến thực phẩm, thủy sản. Diễn giả chính là Tiến sĩ Edwin Velez Rivera (FDA-USA), Tiến sĩ Natarajan Kulandai, chuyên gia Vũ Thế Thành và các chuyên gia từ tập đoàn Aditya Birla.